Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht.

De inhoud van deze website is beschermd door auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht :
Vereniging Dorpsbelangen Vierhuizen geeft toestemming voor gebruik van tekst en afbeeldingen mits in ongewijzigde vorm onder bronvermelding van:

Vereniging Dorpsbelangen Vierhuizen, http://www.vierhuizen.org

Externe afbeeldingen en ingezonden foto/video materiaal

Op deze website bevinden zich eveneens afbeeldingen van externe partijen, en ingezonden foto/video materiaal. Dit materiaal is voorzien van bronvermelding/copyright notitie en/of gebruiksvoorwaarden. Vereniging Dorpsbelangen Vierhuizen heeft toestemming om dit materiaal te publiceren echter, deze inhoud blijft eigendom van de rechtmatige eigenaar. Zonder toestemming van de rechtmatige eigenaar en/of het niet naleven van diens gebruiksvoorwaarden is het maken van kopieen, vermenigvuldiging, publicatie, of ieder ander gebruik van dit materiaal niet toegestaan.