Gedicht voor Korenmolen De Onderneming

Uit Dorpsbabbel Vierhuizen, datum onbekend.

In 1958 bestond de korenmolen 100 jaar

Burgermeester Ottenvanger, van de voormalige gemeente Ulrum, heeft de geschiedenis van de molen in een gedicht beschreven:

Voor honderd jaar werd gij geboren
Ge stond daar fier en kon bekoren
Wie van dichtbij, en ver, u gadesloeg
Was het landman, achter zware ploeg
Of visser op de zilte baren
Was het de koopman met zijn waren?
Zij allen zagen u jong en sterk
Verrichten ied're dag, uw zware werk.

Nu zij er honderd jaar over uw hoofd gegaan
De zon beschrijft nog steeds dezelfde baan
Maar het geslacht dat nu naar boven ziet
Ziet niet uw fierheid maar uw groot verdriet
Uw glorie is voorbij, uw kleding is vernield
Ontredderd staat ge daar, uw wezen is ontzield.
D'ontvleesde armen hoog, staart ge in't rond
Steunend om hulp of g'ook ontferming vond.

Niet tevergeefs werd uw beroep gedaan
Uw vrienden ontwaakten, uw bede werd verstaan
De vrienden van de molen verenigden zich met spoed
Het is nog niet te laat, het komt nog zeker goed.
Geld van Rijk, Provincie en Gemeente, aan elkaar geschroefd
Een luisterrijke molen zal de toekomst ons nu biên
En weer voor honderd jaar zal elk geslacht hem zien.

Wil Willemsen, Dorpsbabbel Vierhuizen

Dorpsbabbel archief

Dorpsbabbel home