Informatie over Vereniging Dorpsbelangen Vierhuizen

Deze vereniging, meestal kortweg Dorpsvereniging genoemd, behartigt de belangen van de inwoners van Vierhuizen. Ze vormt de schakel tussen het dorp en bijv. de gemeente. Als iemand een probleem heeft of een idee voor het dorp, dan kan hij of zij zich tot de Dorpsvereniging wenden om hulp dan wel ondersteuning.

Organisatie

Het bestuur van de vereniging wordt voor activiteiten ondersteund door commissies: Voor het bezoek van St. Nicolaas, de Kerstmarkt, Koningsdag en Oud & Nieuw, de Vierhuister Dag enz. Zijn er meer mensen nodig, dan zijn er genoeg vrijwilligers in het dorp Vierhuizen te vinden. Iedereen helpt belangeloos en dit geldt ook voor alle werk in het dorpshuis. Ooit zei een ambtenaar op het gemeentehuis: "Vierhuizen? Daar doen ze alles zelf!" Inderdaad, alle voorzieningen zoals speeltuin, jeu-de-boule baan enz. zijn door de Vierhuisters aangelegd, in het kader van Een Kern met Pit van de Koninklijke Heidemaatschappij, zie ook kernmetpit.nl.

In het verleden heeft de Dorpsvereniging via het project "Een Kern met Pit" voor diverse groepen van de bewoners voorzieningen aangelegd. "Een Kern met Pit" beoogt door middel van projecten de leefbaarheid in een buurt of een dorp te verbeteren met behulp van zelfwerkzaamheid van de mensen. Vierhuizen heeft 10 keer meegedaan en telkens het predicaat "Kern met Pit" gekregen.

Contact

Heeft u vragen, suggesties, of wilt u een fout op deze website melden? Voor deze en alle andere onderwerpen kunt u contact opnemen met de Dorpsvereniging via het contactformulier.

Vereniging Dorpsbelangen Vierhuizen

Mevr. J. A.Thema H. Mansholt
Westpolder 7
9975 WJ Vierhuizen
tel. 0595 402501